Salg af dødsbo ved erfaren marskandiser – så er opgaven i trygge hænder

By | 18. juni 2018

Når en nær ven, en kæreste, en ægtefælle eller et familiemedlem dør, er den eller de efterladte i de fleste tilfælde efterladt med en stor sorg og et altopslugende savn. Det kan godt være rigtig vanskeligt at skulle vænne sig til, at livet går videre, og der er en hverdag, som skal passes. Og oven i al denne mentale og psykiske virak kommer så alle de teknikaliteter, man skal forholde sig til, når en af de nære og kære rives bort. Der er de økonomiske og arvemæssige spørgsmål, det vil sige, opgørelse af ren monetær arv og gæld. Der er afvikling af diverse pensions opsparinger, bankkonti og andre aktiver, som for eksempel aktier eller obligationer. Forsikringer og abonnementer skal siges op, og det samme skal boligen – er det en lejebolig, skal der aftales udflytning af afdødes effekter med udlejer, og er det en ejerbolig, skal denne afvikles med alt hvad dertil hører.

Overlad salg af dødsbo til professionel marskandiser

Der er ikke noget at sige til, hvis man føler sig udbrændt oven på et dødsfald. Ud over alle de administrative problematikker, man er nødsaget til at forholde sig til som nævnt oven for, er der også den afdødes fysiske efterladenskaber – det, vi kalder det jordiske gods, og refererer til som selve dødsboet. Det består af møbler og personlige genstande, som udgør indboet i den afdødes hjem. Og uanset om boligen skal sælges eller opsiges, skal dødsboet afvikles.

Dette kan godt være en rigtig tung og besværlig, for ikke at sige ubehagelig, opgave for de efterlevende, da der ofte er personlige minder tilknyttet genstandene i dødsboet. Derfor vælger mange at få hjælp til rydning, vurdering og salg af dødsbo ved en professionel og erfaren marskandiser.

Når du vælger at få en marskandiser med speciale i salg af dødsbo til at varetage din afdødes jordiske gods, får du en respektfuld behandling og en fair vurdering af dødsboets effekter. Læs mere om salg af dødsbo på dødsbo-rydning.dk